China’s Feng He stops in the women’s snowboard slalom final at the Beijing Winter Olympics

2022-05-09 0 By

China’s Feng He failed to finish in the final of the women’s snowboard slalom at the Beijing Winter Olympic Games in Zhangjiakou on Sunday.Feng He of China competes in the competition on February 9.Xinhua News Agency reporter Xu Chang on February 9, Chinese player Feng he in the competition.Xinhua News Agency reporter Xu Chang on February 9, China’s feng he competition.Xinhua News Agency reporter Xiao Yijiu photo on February 9, China’s feng he competition.Xinhua News Agency reporter Xiao Yijiu reporter: Zheng Zhi Liu Bo Yang Kai Editor: Lu Yuchen Huang Xuguo